Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Xuân Đồng
Giới tính Nam
Website https://dongmai40.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Nghĩa Đức
Quận/huyện Huyện Nghĩa Đàn
Tỉnh/thành Nghệ An
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu Giáo viên giỏi huyện
Xác thực bởi Ngô Văn Chinh
Đã đưa lên 947 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 179 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 4154 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 118726 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này