Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Út
Giới tính Nữ
Đơn vị Trường Đại Học Tây Đô
Tỉnh/thành An Giang
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 0 tài liệu
Đã tải về 63 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này