Thông tin thành viên

No_photo
Họ và tên Trần Minh Nghĩa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nghiatm406
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Đông Hưng A
Quận/huyện Huyện An Minh
Tỉnh/thành Kiên Giang
Giới thiệu Giáo viên dạy giỏi
Xác thực bởi Nguyễn Văn Thông, Dương Hồng Thiện
Đã đưa lên 28 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 141 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 294 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này